Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Kłodzku

      Co to jest?
e-Płatności: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.

UWAGA!!!

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

•na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;

•w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

• bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;

• wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

UWAGA!!!

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

·      nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
·      nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

· dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 169
Wprowadzony przez: Monika Pawelec
Data opublikowania: 2018-04-03 10:32:58
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-24 14:19:41 Monika Pawelec